OPPHØR AV FUNKSJONEN ‘VIRUSVASK’ FRA TELENOR

Bredbåndskunder hos Telenor med egen mailserver har tidligere fått gratis tilgang til virus-scan av utgående mail via virusvask.telenor.net.

Vi har registrert at du sender ut mail via denne plattformen.

Plattformen vil bli avviklet nå i høst, og dermed bortfaller gratistilbudet. Vi vil foreta en gradvis stenging fra 26.09.2019 og fram til 26.11.2019.

Her er alternativene du må videreformidle til din bedrifts IT ansvarlige, for å unngå stans i mailutsendelsen:

Tjenester fra Telenor: ‘Virus og spamfilter’ – scanner all utgående og innkommende mail. Krever fast IP-adresse. Telenor Office 365 – Ring gjerne 22 70 08 01 for rådgivning omkring O365 tjenesten.

Tjeneste fra annen leverandør: endre konfigureringen av din mailserver til å rute utgående mail via serverne til din mailleverandør

Egen mailserver: dersom dere har fast IP-adresse og en MX som peker på egen server, så må utsending skje direkte fra egen server. Hvis port 25 er sperret og hindrer dette, så kan det åpnes i Min Bedrift.

Vennligst videreformidle denne mailen til din bedrifts IT ansvarlige, som kan henvende seg til Telenor Kundeservice 05000 eller til bedriftens kontaktperson i Telenor dersom det er spørsmål rundt dette.

Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS

Vi kontakter deg

Fyll inn skjemaet nedenfor og vi kontakter deg snarest!