Ditt Kontor har kjøpt HGH kontorsystemer i Oslo

Ditt kontor meddeler markedet at vi fortsetter veksten etter 10 positive år. Ditt kontor kjøpte 21/12-12 alle aksjene i konkurrenten Nordisk HGH Kontorsystemer As.
Alle avtaler, kontrakter og kunder overføres til Ditt kontor As fra 01.01.2013. Alle teknikere blir med videre inn i Ditt Kontor As sin servicestab. Samtidig flytter vi vårt avdelingskontor i Oslo fra Caspar Storms på Alnabru til tidligere HGH’s lokaler i Sandstuveien på Ekeberg. Med dette oppkjøpet settes sluttstrek for 10 års feiringen til Ditt Kontor As gjennom hele 2012.

Vi kontakter deg

Fyll inn skjemaet nedenfor og vi kontakter deg snarest!